Weebly

By in Begeleiden, Inhoud, Instructie op april 9, 2014

Wee­bly is een krachtige web­site­bouw­er waarmee je heel gemakke­lijk een hoog­waardi­ge web­site kunt mak­en.  Je kan kiezen tussen een site, een blog of een online winkel.

Met de gratis ver­sie kan je een web­site online zetten zon­der dat je elders een domein­naam of server­ruimte moet aankopen. De web­site draait dan op de servers van wee­bly en de domein­naam ziet eruit als vol­gt: ‘zelfgekozen­naam’.weebly.com.  Sinds kort kan elke nieuwe Wee­bly gebruik­er met de gratis ver­sie slechts 5 pagina’s op 1 web­site zetten.  Dit maakt wee­bly plots min­der inter­es­sant voor een web­site met infor­matie die over meer dan 5 pagina’s (nav­i­gatiemenu’s)  zou moeten komen.   Voor het onder­wi­js is er echter een uit­zon­der­ing.  Als je een account aan­maakt op http://education.weebly.com/ (of je bestaande omzet) kan je wel nog een onbeperkt aan­tal pagina’s aan­mak­en.  We bli­jven dus achter wee­bly staan.

Eerst moet je een account aan­mak­en op de site van wee­bly. Eens je bent ingel­ogd, kan je een site aan­mak­en of toevoegen.

Eerst en vooral moet je een ’theme’ kiezen.  Dit kan lat­er, indi­en gewenst, steeds gewi­jzigd wor­den.  Er zijn veel themes ter beschikking waaruit je kan kiezen, allen met een ver­schil­lende lay-out of kleurenpalet.

Eens je een the­ma gekozen hebt moet je een naam kiezen voor je site of blog.  Hier heb je de keuze tussen een gratis vrij te kiezen naam, gevol­gd door  .weebly.com of je kan een nieuwe domein­naam aankopen of een­t­je die je al bez­it aan de site koppelen.

Vanaf dan kan je je site begin­nen bouwen met de bouw­ste­nen die wee­bly je ter beschikking stelt.   Via drag en drop kan je de ver­schil­lende ele­menten aan je site of blog toevoegen.

wee­bly voor het onderwijs

web­site

han­dlei­d­ing

Onderde­len

Beginner’s guide to Weebly

how to make a wee­bly website

intro­duc­tion videoturorial

32-googleplus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.