Thinglink

By in Inhoud, Interactie op januari 19, 2015

Thinglink is een gratis tool waarmee je inter­ac­tieve afbeeldin­gen kan mak­en.  Deze kan je dan in een pre­sen­tatie, een web­site, een info­graph­ic, … gebruiken.  Via icoon­t­jes kan je het beeld voorzien van extra uit­leg in de vorm van tekst, video, url’s, audio, …

UPDATE (2015–08-15): Helaas stellen we vast dat thinglink een aan­tal van zijn mogelijkhe­den die vroeger gratis waren, betal­end heeft gemaakt, zoals de ruime keuze uit ver­schil­lende icoon­t­jes die gekozen kon­den worden.…

Ga met je muis over zo’n inter­ac­tief icoon­t­je en bek­ijk de info die ver­schi­jnt.  Je kan de pop-up aank­likken om naar een link te sur­fen, een video af te spe­len, een audiobe­stand te beluis­teren, … Deze inter­ac­tieve beelden bieden veel mogelijkhe­den om een cur­sus of pre­sen­tatie aantrekke­lijk­er te maken.

Je kan een teacher Thinglink account aan mak­en.  Gaan naar de Thinglink web­site, klik rechts bove­naan op ‘log in’ en zoek rechts bove­naan ‘edu’ om een teacher account aan te maken.

Thinglink is ook als app te verkrijgen :

web­site

Meer info:

32-twitter 32-facebook 32-pinterest

One thought on “Thinglink

 1. 1

  Bij deze wil ik jul­lie lat­en weten dat thinglink blijk­baar niet meer gratis is. Vroeger had je een hele­boel icoon­t­jes zoals : lied­jes, ver­halen, video, let­ters, cijfers,.… Nu kun je daar blijk­baar niet meer aan, ten­z­ij je een upgrade doet die betal­end is.
  Als ik het ver­keerd voor heb, graag een sein­t­je terug.
  Wat gemaakt is vroeger, bli­jft wel bruikbaar.
  zie : https://www.thinglink.com/scene/567768304446341120
  welke mogelijkhe­den ik bedoel en waar ik nu niet meer aan kan. 🙁
  Ik ben kleuteron­der­wi­jz­eres en die icoon­t­jes waren een echte hou­vast voor mijn 4&5‑jarige kleuters.
  mvg, Els

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.