Dot­sub is een tool om zelf onder­ti­tels te voorzien bij een vide­ofrag­ment. Dat kan hand­ig zijn bij taal­vakken, maar bijvoor­beeld ook ter onder­s­te­un­ing van buiten­landse stu­den­ten.… Lees meer

EDpuz­zle is een gratis en een­voudi­ge tool die docen­ten begelei­dt bij het creëren van een inter­ac­tieve video.  Staps­gewi­js voeg je voice over, mon­delinge uit­leg of vra­gen aan je video toe.… Lees meer

Screen­cas­ti­fy is een plu­g­in voor Google Chrome web­browsers om op een een­voudi­ge manier een scher­mop­name te mak­en.  Je hoeft enkel de gratis plu­g­in te activ­eren via de web­site en dan komt er aan de rechterkant van je brows­er een icoon­t­je bij.… Lees meer

Screen­­cast-O-mat­ic is een we­bap­pli­catie voor het opne­men van screen­casts. Een screen­cast is een opname van wat er op het scherm gebeurt. Met een micro­foon erbij kan je de scher­mop­name meteen inspreken, of er lat­er audio aan toevoe­gen. Screen­casts wor­den vaak ingezet als video-instruc­tie. Screen­cast … Lees meer