Socrative

By in Interactie, Samenwerken op januari 13, 2014

Socra­tive is een gratis online tool die makke­lijk inter­ac­tie van de stu­den­ten in de les toe­laat. Je kunt ver­schil­lende vraag­types opstellen (meerkeuzevra­gen, true/false, korte antwo­or­den), en als losse vra­gen of als quiz (toets) lanceren.  De leer­lin­gen kun­nen dan hun tablet, smart­phone, pc of lap­top op de ver­schil­lende vraag­types antwo­or­den of de toets mak­en (vb op het einde van de les).

Socra­tive is zeer laag­drem­pelig, gratis en er moet niets geïn­stalleerd wor­den: alles gebeurt online.  Enkel de docent dient een account aan te mak­en via http://www.socrative.com of de ‘socra­tive teacher app’, en kri­jgt dan een ‘room’ toegewezen. Deze ‘kamer’ kri­jgt een uniek num­mer (room­ num­ber). Stu­den­ten hoeven niet in te loggen, zij kun­nen­ via http://m.socrative.com (of socra­tive stu­dent app)  de room ­num­ber invullen en zo de vra­gen beant­wo­or­den of de quiz afleggen.

Max­i­mum 50 deelnemers.

Web­site

Meer uit­leg:

Stap voor stap

Leren zicht­baar werken met socrative

Acitveer leer­lin­gen met Socrative

Directe inter­ac­tie met studenten

Han­dlei­d­ing

Video­han­dlei­d­ing (Engels)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.