Slido

By in Interactie op augustus 17, 2017

Met Sli­do kan je live vra­gen stellen en polls aan­mak­en in je les. De webap­pli­catie werkt a.d.h.v. ‘events’. Per event kan je via de gratis ver­sie max­i­maal drie vra­gen aan­mak­en. Deze vra­gen kan je pre­sen­teren via de pre­sen­ter view. Gebruik­ers kun­nen ver­vol­gens vra­gen stellen en stem­men op polls door een event code in te geven op www.sli.do.

Wan­neer een leer­ling of stu­dent een vraag stelt via de appli­catie, kun­nen anderen de vraag omhoog stem­men. Als leerkracht kan je vra­gen pre­sen­teren en uitlicht­en door erop te klikken. Wan­neer vra­gen beant­wo­ord zijn, kan je deze archiv­eren zodat ze niet meer zicht­baar zijn.

Sli­do bevat drie soorten vra­gen: mul­ti­ple choice, open text en rat­ings. Het hand­i­ge aan ‘open text’ is dat resul­tat­en ook als word­cloud weergegeven kun­nen wor­den. Van alle vra­gen en antwo­or­den wor­den ana­lyt­ics bijge­houden. Zo heb je achter­af een duidelijk overzicht van pop­u­laire onder­w­er­pen en meest actieve deelnemers.

https://www.youtube.com/watch?v=No1-Ath3EZA

Kor­tom, Sli.do is een erg hand­i­ge manier om dig­i­tale inter­ac­tie in je les te bren­gen. Wan­neer je cre­atief omgaat met de beperkin­gen van de gratis ver­sie, kan je de vra­gen en menin­gen van je klas­groep aan­schouwelijk in kaart brengen.

Links

Offi­ciële web­site
Tuto­r­i­al: Sli.do aan­mak­en


 

Social media

32-facebook 32-twitter 32-youtube-2 32-linkedin

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.