Screencast-o-matic

By in Inhoud, Instructie op januari 8, 2014

Screen­cast-O-mat­ic is een we­bap­pli­catie voor het opne­men van screen­casts. Een screen­cast is een opname van wat er op het scherm gebeurt. Met een micro­foon erbij kan je de scher­mop­name meteen inspreken, of er lat­er audio aan toevoe­gen. Screen­casts wor­den vaak ingezet als video-instruc­tie. Screen­cast recorders zijn er in alle soorten en mat­en, betaald en onbe­taald en open­ source of niet.

Screen­cast-O-Mat­ic blinkt uit op het vlak van gebruik­ers­ge­mak. Screen­casts kun­nen een­voudig wor­den opgenomen, waar­na deze automa­tisch wor­den geü­pload naar YouTube of kun­nen wor­den gedown­load als videobestand.

Bron: meemetict.nl

Toepassin­gen

Wie op zoek is naar een makke­lijke oploss­ing om zon­der installeren een film­pje te mak­en van wat er op je scherm gebeurt, zit bij Screencast-O-Matic.com aan het juiste adres. Zo kan je bijvoor­beeld bij com­put­er­prob­le­men tonen wat het prob­leem is, of aan anderen lat­en zien welke stap­pen ze kun­nen volgen.

Een screen­cast is een opname van het com­put­er­beeld­scherm door gebruik te mak­en van soft­ware die vastlegt wat er op het beeld­scherm gebeurt.

Web­site

One thought on “Screencast-o-matic

  1. Pingback: Screencast-o-matic – ICT-integratie in de lessen Economie en Wiskunde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.