Quizlet

By in Inhoud, Instructie op februari 15, 2017

Met Qui­zlet kan je als leerkracht én als leer­ling aan de slag om leer­stof actief te ver­w­erken. Dit doe je aan de hand van oefenin­gen, flash­cards en spelletjes.

Qui­zlet Live laat leer­lin­gen dan weer samen spe­len en leren met de leer­in­houden die je als leerkracht aanbiedt.

Qui­zlet is ideaal voor het leren van:

  • tal­en
  • feit­en
  • ver­ban­den
  • defin­i­ties
  • anatomie

De meer­waarde van Qui­zlet is het gebruik van beeld en audio naast de tek­stuele inhoud. Je kan manueel gelu­ids­frag­menten en afbeeldin­gen toevoe­gen. Qui­zlet leest zelf ook de woor­den van je flash­cards voor, wat ideaal is voor het leren van woor­den­schat in vreemde talen.

Links

Offi­ciële web­site
Video­tu­to­r­i­al

 


 

Social media
32-facebook 32-twitter

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.