Quiver Education

By in Virtual reality op april 6, 2017

De Quiver app com­bi­neert leren met spe­len. Aan de hand van onder­w­erpgere­la­teerde kleur­plat­en en een smart­phone of tablet creëeren leer­lin­gen hun eigen aug­ment­ed real­i­ty (AR) ervar­ing. De door hen ingek­leurde prent komt zo tot lev­en in een 3D-omgev­ing. Inter­es­sant zijn ook de kleine inter­ac­ties en oefenin­gen bij som­mige voor­beelden. Deze app is voor­namelijk geschikt voor een jonger doelpub­liek, maar is voor anderen zek­er een leuke afwis­sel­ing. Zo kun­nen leer­lin­gen bijvoor­beeld vlaggen op cor­recte wijze inkleuren en hun cre­atie nadi­en als een echte vlag zien wap­peren in de klas.

Links

Offi­ciële web­site ‘Quiver education’
Offi­ciële web­site ‘Quiver’
link naar vb Videotutorial


 

Social media
32-facebook 32-twitter 32-googleplus 32-youtube-2 32-pinterest

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.