Prezi

By in Inhoud, Instructie op februari 27, 2014

Prezi is een online pre­sen­tati­etool waarmee pre­sen­taties op een andere manier wor­den gemaakt dan bijvoor­beeld met het veel­ge­bruikte Pow­er­Point. Prezi is een pre­sen­tatiepro­gramma waar­bij je, in plaats van met losse slides, werkt met een groot doek, een can­vas waar je al dan niet vol­gens een vooraf bepaald pad door navigeert.

Je kunt tij­dens de pre­sen­tatie naar believen inzoomen en uit­zoomen, stukken over­slaan of terugk­eren. De manier van pre­sen­teren kan vergeleken wor­den met een mindmap door­dat je ook in een Prezi visueel door gere­la­teerde infor­matie heen wordt geleid. Het voordeel van Prezi is dat het pub­liek het volledig overzicht over de pre­sen­tatie bli­jft houden. Uit­er­aard kun je ook hyper­links, afbeeldin­gen en video’s toevoe­gen. Je kunt een Prezi online gebruiken, maar je kunt de pre­sen­tatie ook down­loaden en offline gebruiken. Je bent daarmee tij­dens je pre­sen­tatie dus niet afhanke­lijk van de internetverbinding.

 

Web­site

Een ned­er­landse site waar je infor­matie kan vin­den over prezi.

Op de sup­port site van prezi vind je hand­ige tuto­ri­als en film­p­jes (Engels).

Prezi tips & tricks

Tuto­ri­als and movies on the Prezi sup­port site.

Video tuto­r­i­al 

Sources: Wikipedia - Prezi web­site

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.