Pollmaker

By in Beoordelen, Inhoud, Interactie op oktober 19, 2015

Poll­mak­er is een gratis tool waarmee je een Polls en Quizzes kan organ­is­eren. Een Poll is een enquête of opiniepeil­ing waar je op een vraag kunt stem­men (Vote).  Een Quiz daar­ente­gen bestaat uit ver­schil­lende vragen.

Een Poll bestaat uit 1 vraag en een onbeperkt aan­tal mogelijke antwo­or­den.  Voor elke Poll kri­jg je een aparte link of embed code.  Zo kan je ver­schil­lende vra­gen (polls) onder elka­ar embedden.

Bij een Quiz kan je ver­schil­lende vra­gen na elka­ar in 1 quiz steken.  Je hebt ver­schil­lende soorten antwo­or­den zoals mul­ti­ple choice, select one, vri­je tekst, schor­ing (1–100), … Er zijn 3 types van een quiz:

  • Personality/ type: de quiz is zo opgesteld dat je de ondervrager in een bepaalde cat­e­gorie (type of out­come) onder­brengt a.d.h. van zijn antwoorden.
  • Triv­ia / marked: Je kent scores toe.
  • Sur­vey / data col­lec­tion: verza­me­len van data van de deelnemers.

Je kan zon­der reg­is­tratie enquêtes aan­mak­en, maar als je de ver­schil­lende polls en Quizzes wil beheren zal je een gratis account moeten aan­mak­en.  Je kan de lay­out van je poll of quiz zelf kiezen via themes, die je nadi­en nog kan aan­passen.  Je hebt een aan­tal opties zoals meer­maals stem­men door dezelfde per­soon, ver­schil­lende antwo­or­den selecteren, resul­tat­en zicht­baar maken… .

Zow­el voor de enquête als om de restul­tat­en te bek­ijken kri­jg je een short of long url link.  Je kan de enquête ook delen via sociale media zoals Face­book, Twit­ter, Google+, Pin­ter­est, Red­dit, Stum­ble upon, Tum­blr. Ook bestaat de mogelijkheid om de enquête via embed code in een web­site of cur­sus te zetten, wat heel hand­ig is.

Offi­ciële web­site poll

offi­ciële web­site Quizmaker

FAQ

Guides & Help

32-twitter

One thought on “Pollmaker

  1. Nicky Lehane
    1

    Team­build­ing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.