Playposit

By in Begeleiden, Interactie op december 20, 2016

Met Play­posit maak je inter­ac­tieve video’s. Aan de hand van een­voudi­ge knop­pen plaats je vra­gen bin­nen gekozen clips. Je mar­keert een moment op de tijd­balk en plaatst ver­vol­gens een van vol­gende vraagsoorten:

  • Meerkeuzevraag
  • Open vraag
  • Reflec­tiepauze

Wan­neer je inter­ac­tieve video klaar is, kan je deze embed­den in bijvoor­beeld de leeromgev­ing of de link recht­streeks delen met studenten.

 

Links

Offi­ciële web­site
Bek­ijk hier een voor­beeld: https://www.arteveldehogeschool.be/elpa/playposit/index.html

Han­dlei­d­ing ELPA Artevelde­hogeschool: https://www.arteveldehogeschool.be/elpa/playposit/assets/Handleiding_PlayPosit.pdf

Knowl­edge base van Play­posit: https://playposit.uservoice.com/knowledgebase


 

Social media

32-facebook 32-twitter


 

One thought on “Playposit

  1. 1

    mooie tool

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.