Piktochart

By in Inhoud, Instructie op april 22, 2015

Pik­tochart is een toepass­ing waarmee je op een een­voudi­ge manier een info­graph­ic kan mak­en. Een info­graph­ic is een visuele com­bi­natie van tekst en afbeeldin­gen om infor­matie overzichtelijk weer te geven. De basisver­sie van Pik­tochart is gratis.

Om Pik­tochart te gebruiken is het noodza­ke­lijk om in te loggen. Dit kan door in te loggen met je bestaande Google of Face­book account of door een account aan te mak­en op Pik­tochart.

Na het inloggen op Pik­tochart kri­jg je een overzicht van ver­schil­lende tem­plates. Heb je een betal­ende account? Dan beschik je over meer tem­plates. Uit­er­aard kan je ook een info­grapic aan­mak­en door te starten vanaf een lege pag­i­na. Na het selecteren van je tem­plate kom je in de edi­tor terecht.

Via deze edi­tor heb je de mogelijkheid om tekst, afbeeldin­gen, fig­uren en ico­nen toe te voe­gen aan je info­graph­ic. Voor elk ele­ment dat je toevoegt kan je kleur, grootte, uitli­jn­ing, … aanpassen.

Ben je klaar met bew­erken? Pub­liceer je info­graph­ic dan op het inter­net of down­load het bestand. Met een gratis account kan je je info­graph­ic enkel open­baar delen. Met de gratis ver­sie ben je verder beperkt in het exporteren. Zo kan je de info­graph­ic enkel exporteren naar een afbeeld­ing in de orig­inele kwaliteit en wordt er een water­merk weergegeven op deze afbeeld­ing. Kies je voor de betal­ende ver­sie, dan kan je ook exporteren naar pdf, zon­der water­merk en met een hogere resolutie.

Tuto­r­i­al Pik­tochart: https://youtu.be/aVYzuumflGo

how to use piktochart

32-facebook 32-twitter 32-googleplus 32-pinterest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.