Pear Deck

By in Inhoud, Instructie, Interactie op februari 10, 2015

Pear Deck is een pre­sen­tati­etool die op een­voudi­ge wijze stu­den­ten­in­ter­ac­tie toe­laat.  Het is een ide­ale toepass­ing in het kad­er van BYOD; de pre­sen­tatie kan nl. met de stu­den­ten online gedeeld worden.

Pear Deck is een onderdeel van Google Dri­ve, je hebt dus een Google account nodig om een pre­sen­tatie te kun­nen aan­mak­en.  Pear Deck komt als toepass­ing in je Google Dri­ve te staan, naast slides, forms, …

Je kan basic slides mak­en en op een­voudi­ge manier schriftelijk of mon­del­ing vra­gen stellen aan je stu­den­ten. De resul­tat­en kun­nen via het scherm met het pub­liek gedeeld wor­den.  Er is een gratis ver­sie met een basis aan­tal vraag­types (mul­ti­ple choice, vri­je tekst of een num­mer), max­i­mum 30 deel­ne­mers, maar wel onbeperkt aan­tal sessies.  Je kan nadi­en de antwo­or­den wel exporteren via Google Dri­ve. Je kan ook een pre­sen­tatie uit Google slides importeren (max. 5 met gratis ver­sie).  Let wel, er wordt een image van elke slide gemaakt, je kan deze dus lat­er niet meer aanpassen.

Als de docent een pre­sen­tatie wil starten, kri­jgt hij een url en bijhorende code waarmee de stu­den­ten (of deel­ne­mers) kun­nen inloggen.  De docent beheert de slideshow en kan tij­dens de sessie zelf ook nog mon­delinge vra­gen toevoe­gen waarop de deel­ne­mers hun antwo­or­den online kun­nen invo­eren.  Hier­voor zijn ook ver­schil­lende antwo­ord­mo­gelijkhe­den mogelijk: true/false, maak een teken­ing, a‑b-c‑d, ja/nee, .… De docent kan het antwo­or­den blokkeren als hij vin­dt dat de tijd om is.

web­site

review op graphite.org

review op edsurge.com

Mar­i­je Hoek: film­p­je

32-facebook 32-twitter 32-googleplus 32-youtube-2

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.