Padlet

By in Interactie, Samenwerken op februari 18, 2014

Een Padlet is een online bord. Je kunt er tekst, documenten,filmpjes, illus­traties, gelu­ids­frag­menten, foto’s en links op kwi­jt.  Padlets zijn ideaal voor het bijeen­bren­gen en delen van infor­matie, menin­gen, vra­gen, plaat­jes, web­sites of com­bi­naties daar­van. Vergelijk het met een verza­mel­ing van post-it briefjes.

Een padlet kan je zow­el privé, open­baar als voor een beperk­te groep (via wacht­wo­ord) aan­maken.  Je kunt ervoor kiezen dat iedereen iets op het prik­bord kwi­jt kan of alleen de mensen die het wacht­wo­ord ken­nen. Je kunt je abon­neren op de padlet waar­door je een bericht­je kri­jgt als er iets nieuws op staat. Je kunt boven­dien alles wat er op je padlet staat, exporteren in de vorm van een pdf of een excel-file.

Je kunt op één padlet tegelijk­er­tijd of na elka­ar bericht­en plaat­sen vanaf ver­schil­lende pc’s of lap­tops of tablets. Je kunt steeds meek­ijken met wat er op een padlet ver­schi­jnt en feed­back geven door zelf een bericht­je te plaat­sen. Het wordt vaak gebruikt als online brainstorm-tool.

Dat maakt Padlets ideaal om in te zetten vooraf­gaand aan een les om voorken­nis te activ­eren of juist achter­af om de les te ver­w­erken of op leer­pleinen bij het mak­en van groepsopdrachten.

Op deze site vind je Ned­er­land­stal­ige infor­matie over hoe het werkt: http://ict-idee.blogspot.be/

Web­site

new ver­sion intro (2016)

new ver­sion intro bis

Fea­tures of Padlet 

How to use Padlet.com in the classroom?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.