Mindmeister

By in Inhoud, Interactie, Samenwerken op mei 22, 2014

Mind­meis­ter is een online tool om mindmaps te mak­en.  Mindmap­ping is een visuele tech­niek om je gedacht­en of denkpa­tro­nen weer te geven.  Zij geven duidelijk de hiërar­chie weer, tonen ver­ban­den tussen bepaalde onder­w­er­pen en stellen je in staat het gehele plaat­je gemakke­lijk te over­schouwen.  Dit maakt van een mindmap de ide­ale tool om com­plexe materie te pre­sen­teren aan derden.

Mindmap­ping laat je toe vlug­ger te leren en effec­tiev­er te com­mu­niceren en te brainstormen.

Een mindmap is meestal rond 1 con­cept of the­ma gebouwd, weergegeven in het mid­den van een blan­co pag­i­na.  Vanaf hier wor­den ver­schil­lende asso­ci­aties gemaakt in de vorm van beelden, woor­den, zin­nen, … Grote ideeën wor­den direct ver­bon­den met het cen­trale con­cept, andere wor­den dan weer aan sub­the­mas gekoppeld.

Je kan 3 mindmaps mak­en met de gratis ver­sie van MindMeister.

Overal beschikbaar

Alle web­browsers en zow­el Android als IOS toestellen wor­den onder­s­te­und.  Er is geen instal­latie nodig, alles gebeurt online. Geni­et van de hoog­ste vei­lighei­ds­stan­daards en van data encryptie.

Delen en samenwerken

Een deel van wat Mind­Meis­ter zo’n krachtig hulp­mid­del maakt is dat het is gebouwd en ont­wor­pen met een grote nadruk op samen­werk­ing. Dit betekent dat je niet alleen de mogelijkheid hebt om je eigen ideeën snel te ontwikke­len, maar je kunt ook snel je maps delen om te brain­stor­men en samen te werken met zoveel mensen als je nodig hebt, en dat alles in real time.

Bereik mensen via Facebook, Twitter, e‑mail en publieke maps.

Er is nog nooit een gemakke­lijkere manier geweest om je gedacht­en en ideeën te delen met vrien­den, collega’s en de hele wereld. Prof­i­teer van de vele mogelijkhe­den van Mind­Meis­ter om snel je werk te kun­nen pro­moten en je werk te uiten voor iedereen, over­al, op elk moment.

Denk creatief

Mindmaps zijn de brain­storm­ing tools bij uitstek:

1. Een mindmap mak­en is een per­fecte manier om ons brein te stim­uleren en zorgt voor een cre­atieve flow van ideeën.

2. Dankz­ij mindmaps kan je snel ideeën uitwerken en visualiseren.

web­site

Cre­ate a mind map using Mindmeister

8 cool things you can do with Mindmeister

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.