Lightshot

By in Inhoud, Instructie op december 1, 2014

Light­shot is een een­voudig en gratis pro­gram­ma om scher­maf­beeldin­gen te mak­en. Je kan zow­el van een selec­tie als van je gehele scherm een screen­shot maken.

Ofwel installeer je Light­shot als een exten­sie van je brows­er (Chrome, Fire­fox, IE en Opera), wat zeer hand­ig is, ofwel installeer je het pro­gram­ma gewoon op je mac of win­dows pc.

Kies je voor de brows­er exten­sie dan kri­jg je bv. bij Chrome rechts het icoon­t­je van Light­shot te zien.

lightshot2

Als je het via de brows­er gebruikt, kan je enkel de bin­nen je brows­er een selec­tie mak­en. Installeer je het op je pc, dan kan je alles selecteren. Op een win­dows pc instal­latie moet je gewoon op de ‘Win­dows Print-screen’ knop drukken om het te activ­eren, bij mac is dat via cmd+shift+9.  via het slepen van je muis selecteer je het gewen­ste gebied op je scherm.

Light­shot bevat een aan­tal bew­erk­ingsmo­gelijkhe­den, zoals:

  • via een pen teke­nen op je afbeelding
  • rechte lij­nen trekken
  • een pijl tekenen
  • iets omcirke­len
  • rechthoeken mak­en
  • iets mark­eren in fluo
  • tekst toevoe­gen
  • de bew­erk­ingskleur aanpassen
  • de selec­tie delen
  • print­en, kopiëren, bewaren

Als je een account aan­maakt bij Light­shot, kun je ook de afbeeldin­gen in de cloud bewaren.

web­site

tuto­ri­als

snel­toet­sen

32-twitter 32-facebook 32-googleplus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.