Learning Pathways Symbaloo

By in Instructie op november 16, 2017

Een­voudi­ge leer­paden mak­en kan je snel met Learn­ing Paths van Sym­baloo. In deze paden kan je oefenin­gen, film­p­jes en webpagina’s plaat­sen die gekop­peld zijn aan ver­schil­lende, door jou opgestelde tra­jecten. Elk leer­pad kan je delen via een link, cijfer­code, QR-code, mail of social media. Daar­naast kan je leer­paden op een pub­lieke mark­t­plaats zetten of bestaande paden gebruiken.

Hand­ig aan deze tool zijn de uit­ge­brei­de sta­tistieken. Zo zie je in een oogop­slag waar indi­vidu­ele leer­lin­gen zich bevin­den in het leer­pad. De scores en gemid­delden staan in een aantrekke­lijk dash­board. Wie vra­gen heeft tij­dens het door­lopen van je leer­pad, kan chat­bericht­en sturen naar de leerkracht. Aan het einde van het pad geven de leer­lin­gen feed­back over je leer­pad, de inhouden en hun eigen leerervaring.

Met Sym­baloo kan je onder andere:

  • een les­plan / leer­pad mak­en en vormgeven
  • film­p­jes en webpagina’s integreren
  • oefenin­gen toevoegen
  • iFrames embed­den
  • chat­ten
  • feed­back vra­gen over het leerpad
  • (real­time) pun­ten en sta­tistieken bekijken
  • bestaande leer­paden gebruiken uit de mark­t­plaats

Sym­baloo Les­plan­nen from sym­baloo on Vimeo.

 

Links

Offi­ciële web­site
App voor Android en iOS
Tuto­ri­als


 

Social media

32-facebook 32-twitter  32-youtube-2

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.