Kahoot!

By in Interactie op mei 11, 2017

Kahoot is een online appli­catie om gam­i­fi­ca­tion te inte­gr­eren in je les. Je kan snel heel aantrekke­lijke spel­let­jes creëren zoals een quiz, een dis­cussie, een bevrag­ing of een ‘Jum­ble’. In een Jum­ble Game moeten deel­ne­mers de antwo­or­den in de juiste vol­go­rde slepen. Alle games kan je zow­el in groepen als indi­vidueel spe­len, afhanke­lijk van je vooropgestelde doelen.

Je kan Kahoot! gebruiken om leer­stof te ver­w­erken of als activ­erende lesin­stap. De automa­tis­che feed­back en speelse gelu­iden zor­gen voor een ludieke, aan­ge­name leerervaring.

Bek­ijk hier alvast inspir­erende voor­beelden en hand­i­ge tips.

NIEUW! Via de app kan je nu ook zelf­s­tandig Kahoot’s door­lopen. Leer­lin­gen door­lopen de quiz als huiswerk waar­bij ze het opne­men tegen spel­ers die op dat moment online zijn. Kor­tom: ideaal om leer­stof in te oefe­nen buiten de schoolmuren.

Links

Offi­ciële web­site
Ani­matie over Kahoot!
Voor­beeld game
Video­tu­to­r­i­al


 

Social media

32-facebook 32-twitter 32-googleplus 32-youtube-2 32-pinterest 32-linkedin

 


 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.