H5P

By in Inhoud, Instructie op april 6, 2017

Op de web­site van H5p kan je een grote veri­atie aan dig­i­tale en didac­tis­che opdracht­en creëeren. Elk type kan je embed­den op een web­site of in een leeromgev­ing. Kor­tom: een echte aanrader!
Maak een account aan en kies voor ‘cre­ate inter­ac­tive con­tent’. Ver­vol­gens kan je kiezen uit een grote lijst inhoudstypes:

  • Grafiek
  • Wiskun­d­e­quiz
  • Flash­cards
  • Hotspots
  • Woor­den slepen
  • Gaten­tekst
  • Inter­ac­tieve tijdslijn
  • Inter­ac­tieve video
  • Geheugen­spel

De mogelijkhe­den zijn tal­rijk. Bek­ijk hier alvast enkele voorbeelden:
Inter­ac­tieve video

Woor­den slepen

Tijd­sli­jn

Links

Offi­ciële web­site
Voor­beelden


 

Social media

32-facebook 32-twitter

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.