Google Earth

By in Inhoud, Interactie op april 19, 2017

Met Google Earth bek­ijk je in je brows­er of a.d.h.v. een pro­gram­ma of app de hele wereld op een inter­ac­tieve manier. Deze dig­i­tale atlas toont je hoogtev­er­schillen, belan­grijke bezienswaardighe­den en andere inter­es­sante infor­matie. Naast de gewone atlas zoek­func­tie biedt Google Earth ook de func­tie ‘Voy­ager’ aan. Voy­ager is een verza­mel­ing van infor­matie gecreëerd door weten­schap­pers, sto­ry­tellers en non-prof­i­tor­gan­isaties omge­toverd tot inter­ac­tieve rondlei­din­gen. De gebruik­er schuimt de wereld af als een heuse reiziger bin­nen voorafgekozen the­ma’s. Leuk voor het jon­gere pub­liek: ga op werel­dreis met ‘Girl Mup­pets’ en leer spe­len­der­wi­js over ver­schil­lende gebieden en cul­turen. De reis ‘This is home’ is dan weer inter­es­sant om ver­schil­lende defin­i­ties te ervaren van het woord ’thuis’.

Met de 3D-func­tie van Google Earth kan je met eigen ogen hoogtev­er­schillen, gebouwen en zelfs enkele kunst­werken ervaren. Je nav­igeert zelf rond objecten of laat de app / web­site als een heli­copter rond­cirke­len. Bek­ijk hier cam­pus Kantien­berg van de Arteveldehogeschool.

Google Earth App

Hieron­der zie je een overzicht van all nieuwe func­ties bin­nen Google Earth:

Links

Web­site versie
App Android / iOS
Uit­leg over de vernieuwde Google Earth
Wil je weten hoe Google Earth gemaakt werd? Bek­ijk hieron­der een stuk­je achter de schermen.


 

Social media

32-facebook 32-twitter 32-googleplus

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.