Google drive

By in Inhoud, Interactie, Samenwerken op mei 10, 2014

Google Doc­u­menten, Spread­sheets, forms en Pre­sen­taties zijn pro­duc­tiviteit­sapps waarmee je ver­schil­lende soorten online doc­u­menten kunt mak­en, in real­time met anderen kunt samen­werken aan doc­u­menten en doc­u­menten online kunt opslaan in je Google Dri­ve, en dat alle­maal gratis. Je hebt vanaf elke com­put­er, over­al ter wereld, toe­gang tot alle doc­u­menten, spread­sheets en pre­sen­taties die je hebt gemaakt of die met jou gedeeld zijn.

Google Documenten

Google Doc­u­menten is een online tek­stver­w­erk­er waarmee je tek­st­doc­u­menten kunt mak­en en opmak­en en gelijk­ti­jdig met anderen kunt samen­werken. Met Google Doc­u­menten kan je:

 • Een Word-doc­u­ment upload­en en con­vert­eren naar een Google-document.
 • Flair en opmaak toevoe­gen aan uw doc­u­menten door marges, afs­tanden of witru­imte, let­ter­typen, kleuren en nog meer leuks aan te passen.
 • Anderen uitn­odi­gen om met jou samen te werken aan een doc­u­ment en hen recht­en ver­lenen om inhoud te bew­erken of weer te geven en zelfs opmerkin­gen te plaatsen.
 • Online in real­time samen­werken en chat­ten met de anderen, direct in het doc­u­ment zelf.
 • De revisiegeschiede­nis van jedoc­u­ment bek­ijken en terug­gaan naar eerdere versies.
 • Een Google-doc­u­ment naar je desk­top­com­put­er down­load­en als Word‑, OpenOffice‑, RTF‑, PDF‑, HTML- of ZIP-bestand.
 • Een doc­u­ment ver­tal­en in een andere taal.
 • Jedoc­u­menten als bijla­gen naar anderen sturen via e‑mail.

Meer infor­matie over Google Doc­u­menten vind je in de Han­dlei­d­ing ‘Aan de slag’ voor Google Doc­u­menten.

docsInGoogleDrive

Google Spreadsheets

Google Spread­sheets is een online spread­shee­tapp waarmee je spread­sheets kunt mak­en en opmak­en en tegelijk­er­ti­jd met anderen kunt samen­werken. Met Google Spread­sheets kan je:

 • Excel‑, CSV‑, TXT- en ODS-gegevens importeren en con­vert­eren naar een Google Spreadsheet.
 • Excel‑, CSV‑, TXT- en ODS-gegevens, eve­nals PDF- en HTML-bestanden, exporteren.
 • For­mule­be­w­erkin­gen gebruiken om berekenin­gen uit te voeren met je gegevens en opmaak toepassen om het gewen­ste uiter­lijk te verkrijgen.
 • In real­time chat­ten met anderen die je spread­sheets bewerken.
 • Dia­gram­men mak­en met je gegevens.
 • Een spread­sheet of een apart blad van je eigen spread­sheet invoe­gen op je blog of website.

Meer infor­matie over Google Spread­sheets vind je in de Han­dlei­d­ing ‘Aan de slag’ voor Google Spread­sheets.

sheetsInGoogleDrive

 

Google Presentaties

Google Pre­sen­taties is een online pre­sen­tatieapp waarmee je je werk op een aantrekke­lijke manier visueel kunt pre­sen­teren. Met Google Pre­sen­taties kan je:

 • Pre­sen­taties mak­en en bewerken.
 • Een pre­sen­tatie samen met vrien­den of collega’s bew­erken en moeit­eloos met anderen delen.
 • PPTX- en PPS-bestanden importeren en con­vert­eren naar Google-presentaties.
 • Je pre­sen­taties down­load­en als een PDF‑, PPT‑, SVG‑, JPG- of TXT-bestand.
 • Afbeeldin­gen en video’s invoe­gen in je presentatie.
 • Je pre­sen­taties pub­liceren en insluiten in een website.

slidesInGoogleDrive

 

Google Formulieren

Met Google For­mulieren kan je op een gemakke­lijke, gestroom­li­jnde manier even­e­menten plan­nen, enquêtes verzen­den, leer­lin­gen over­horen of andere gegevens verzamelen.

Google-for­mulieren kun­nen wor­den gekop­peld aan spread­sheets in Google Spread­sheets. Als er aan het for­muli­er een spread­sheet is gekop­peld, wor­den reac­ties automa­tisch ver­zon­den naar de spread­sheet. Boven­di­en kun­nen gebruik­ers de reac­ties via het menu ‘Reac­ties’ weergeven op de pag­i­na ‘Overzicht van reacties’.

Je kunt een for­muli­er mak­en vanu­it Google Dri­ve of een bestaande spreadsheet.

Meer info

FormsInGoogleDrive

 

han­dlei­din­gen

Een mooie pre­sen­tatie mak­en.

Maak prachtige for­mulieren.

Krachtige spread­sheets mak­en.

Indruk­wekkende doc­u­menten mak­en.

tuto­ri­als

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.