Freemind

By in Interactie op mei 17, 2016

Free­mind is gratis map­ping-soft­ware waar­bij je met behulp van tekst en plaat­jes een een­voudi­ge ‘Mind Map’ kan maken.

Deze soft­ware is geschreven in Java draait zow­el op Win­dows, Mac als Linux.

Mind Map­ping helpt je om struc­tu­ur aan te bren­gen in je gedacht­en, je kan sneller inzicht kri­j­gen in infor­matie, beter het ‘hele plaat­je zien’, beter inzicht kri­j­gen in hoofd- en bijza­k­en en nog veel meer!

Aan ieder onder­w­erp zit­ten ver­schil­lende kanten.
Door deze din­gen achter of onder elka­ar op te schri­jven ontstaat een vol­go­rde die niet de beste vol­go­rde hoeft te zijn.
Via mindmap­ping schri­jf je din­gen niet achter elka­ar, maar plaatst sleutel­wo­or­den (knopen) rond het onderwerp.
De sleutel­wo­or­den kun je uit­brei­den met aan­vullin­gen en opmerkin­gen zon­der vast te lopen door plaatsgebrek.
Ver­vol­gens leg je ver­ban­den (via pijlen) of geef je sleutel­wo­or­den een andere plek in het schema.
Het gevolg is dat er een schema ontstaat, dat alle kan­ten van het onder­w­erp en hun onder­linge ver­ban­den goed weergeeft.

screendump_mindmappen_900

web­site

down­load

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.