Flubaroo

By in Beoordelen op mei 6, 2015

Fluba­roo is een add-on voor Google sheets (in Google Dri­ve).  Met deze toepass­ing kan je automa­tisch en snel mul­ti­ple choice en fill-in-the-blank toet­sen uit Google Forms evalueren.

Maak bv. een mul­ti­ple choice for­muli­er aan in Google Forms (zie Dri­ve). Zorg er voor dat je ook de naam en eventueel e‑mail van de stu­den­ten vraagt als iden­ti­fi­catie.  Je vult best als eerste de test in met de juist oplossin­gen, die zal je in Fluba­roo nodig hebben als sleu­tel.  De resul­tat­en van inge­vulde for­mulieren komen in Google sheets terecht.  Hier moet je dan eerst de add-on Fluba­roo toevoe­gen (menu-balk ‘Add-ons’ -> get Add-ons -> Fluba­roo op ‘free’ klikken).

Als de add-on geïn­stalleerd is, kan je de resul­tat­en automa­tisch lat­en gener­eren.  Ga naar Add-ons -> Fluba­roo ->Grade Assign­ment en volg 2 sim­pele stap­pen.  Geef de pun­ten voor elk antwo­ord; voor naam en voor­naam selecteer je ‘iden­ti­fies stu­dent’.  Ver­vol­gens kies je een ‘antwo­ord key’, meestal de eerste regel waar je zelf de juiste antwo­or­den in hebt geplaatst.

Je kan ook kiezen via Fluba­roo om de pun­ten naar de stu­den­ten te e‑mailen (Email Grades) of dit automa­tisch (Advanced -> enable Auto­grade) te lat­en doen telkens een stu­dent het for­muli­er invult.

offi­ciële web­site

demo

stap voor stap

gebruik fluba­roo in peardek: han­dlei­d­ing

nog een instruc­tie video

Engel­stal­ige instruc­tiev­ideo

32-twitter 32-googleplus

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.