Evernote

By in Inhoud, Samenwerken op maart 9, 2014

Ever­note maakt het een­voudig om grote en kleine din­gen uit het alledaagse lev­en te onthouden, met behulp van je com­put­er, smart­phone, tablet en het inter­net. Het is een een­voudig te gebruiken, gratis appli­catie waarmee het gemakke­lijk wordt om alles te onthouden over de appa­rat­en die je gebruikt.

Bli­jf geor­gan­iseerd, sla je ideeën op en ver­beter de pro­duc­tiviteit. Met Ever­note kan je aan­tekenin­gen noteren, foto’s mak­en en te-doen lijsten mak­en, gespro­ken herin­ner­in­gen opne­men – en hier­mee kun­nen deze aan­tekenin­gen gemakke­lijk gezocht wor­den, ongeacht of je thuis, op het werk of onder­weg bent.

Alles gesynchroniseerd

Met Ever­note zijn al je noti­ties, webknipsels, bestanden en afbeeldin­gen beschik­baar op elk appa­raat en elke com­put­er die je gebruikt.

Onhoud de dingen die u leuk vindt

Sla alle leuke din­gen op die je online en in het echt ziet. Maak een foto, neem gelu­id op en bewaar het.

Favoriete webpagina’s opslaan

Sla gehele webpagina’s op in je Ever­note account, met de slimme brows­er exten­sies. Je kri­jgt de gehele pag­i­na: tekst, afbeeldin­gen en links.

Beter onderzoeken

Verza­mel alle infor­matie op één plaats. Van tek­st­noti­ties tot web­pag­i­na’s, bestanden en momen­top­names, alles is alti­jd beschikbaar.

Werken met vrienden en collega’s

Deel je noti­ties en werk samen aan pro­jecten met vrien­den, collega’s en klasgenoten.

 

Hoofdkenmerken:
 •   Syn­chro­niseer al je aan­tekenin­gen op de com­put­ers en appa­ratu­ur die je gebruikt
 •   Maak tek­stuele aan­tekenin­gen, to-do en takenlijsten
 •   Bewaar, syn­chro­niseer en deel je bestanden
 •   Zoek in afbeeldin­gen naar tekst
 •   Organ­iseer aan­tekenin­gen vol­gens note­books en tags
 •   Werkt met Ever­note Busi­ness: Leg Zake­lijke noti­ties en Zake­lijke noti­tieboeken vast op je smart­phone of tablet en  door­blad­er, door­zoek of deel ze.
 •   Stu­ur aan­tekenin­gen per e‑mail en sla tweets in je Ever­note-account op
 •   Sluit Ever­note aan op andere appli­caties en pro­ducten die je gebruikt
 •   Deel noti­ties met vrien­den en collega’s via e‑mail, Face­book, Twitter
 •   Slim­mer onder­zoeken: neem foto’s van white­boards en boeken
 •   Noteer aan­tekenin­gen tij­dens ver­gaderin­gen of in de klas, stel agenda’s samen en con­troleer aantekeningen
 •   Organ­iseer en sla recepten op; zoek lat­er op ingrediënten
 •   Kijk op je desk­top com­put­er naar de webpagina’s die je in Ever­note hebt opgeslagen
 •   Leg ideeën en inspi­raties vast ter­wi­jl je bezig bent
 •   Open via je smart­phone bestanden en aan­tekenin­gen die u op je desk­top com­put­er hebt
 •   Ver­min­der de papier­stapel door momen­top­na­men te mak­en van restau­rant­menu’s, vis­itekaart­jes en etiketten
 •   Om uit je Ever­note-ervar­ing het meeste te halen, down­load je het naar alle com­put­ers en tele­foons die je gebruikt.

Ever­note is beschik­baar voor elke pc, tele­foon en tablet.

web­site

 Handleiding

32-pinterest 32-twitter 32-facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.