EON Experience AVR

By in Virtual reality op februari 22, 2017

EON Expe­ri­ence AVR is een gratis app voor Android en iOS waarmee je een groot aan­tal vir­tu­al real­i­ty-ervarin­gen kunt beleven. De appli­catie verza­melt zow­el virtuele als aug­ment­ed reality-‘belevenissen’ die spe­ci­aal voor het onder­wi­js wer­den ontwikkeld. Momenteel beschikt EON Expe­ri­ence AVr over deze domeinen:

  • Geografie / aardrijkskunde
  • Biolo­gie
  • Anatomie
  • Weten­schap­pen
  • Engi­neer­ing
  • Archi­tec­tu­ur
  • Ruimte­vaart

Je kan de meeste lessen bek­ijken zon­der vir­tu­al real­i­ty-bril, al kan deze de beleve­nis wel posi­tief beïn­vloe­den. Ooit al eens een kikker gedis­secteerd in VR? Probeer het uit!

 

Links

Offi­ciële web­site
Video­tu­to­r­i­al


 

Social media

32-facebook 32-twitter 32-youtube-2 32-linkedin

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.