EDpuzzle

EDpuz­zle is een gratis en een­voudi­ge tool die docen­ten begelei­dt bij het creëren van een inter­ac­tieve video.  Staps­gewi­js voeg je voice over, mon­delinge uit­leg of vra­gen aan je video toe.

Als docent (teacher) maak je eerst een account aan. Nadi­en kan je een video begin­nen te bew­erken.  Je kan een nieuwe video upload­en, of er een­t­je selecteren uit ver­schil­lende video­bib­lio­theken waaron­der YouTube, Vimeo, Khan acad­e­my, Ted­Ed, TeacherTube, .…

Eens je je video ges­e­lecteerd hebt, word je begeleid doorheen het pro­ces. Eerst selecteer je het stuk­je video dat je wil gebruiken (crop), daar­na voeg je indi­en gewenst een audio track toe (kan enkel over het gehele frag­ment).  Nadi­en kan je audio notes toevoe­gen, dus de film stopt even en speelt je audio frag­ment af. Als laat­ste stap kan je dan nog eens doorheen de video ver­schil­lende vra­gen stellen, zow­el mul­ti­ple choice als open antwo­ord, maar ook gewoon com­men­taar invoegen.

Deze video’s bewaar je in een ‘class’ die je aan­maakt. In je ‘Admin’ scherm kan je de video als stu­dent bek­ijken, je kan een eind­da­tum toevoe­gen voor de ver­schil­lende testen.  Je kan als docent ook track­en hoe ver je stu­den­ten staan met de test en eventueel com­men­taar geven op hun antwoorden.

Stu­den­ten moeten zich ook aan­melden bij EDpuz­zle (enkel naam en wacht­wo­ord, geen e‑mail) en dan kun­nen ze a.h.v. een code de video bek­ijken en de vra­gen beantwoorden.

EDpuz­zle is inter­es­sant voor blend­ed learn­ing of flip­ping the classroom.

EDpuz­zle bestaat ook als chrome exten­tie en voor stu­den­ten is er een app in Itunes.

offi­ciële web­site

FAQ

meer info

andere samen­vat­ting

32-twitter 32-googleplus 32-linkedin 32-facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.