Dotsub

By in Inhoud, Instructie op juni 2, 2015

Dot­sub is een tool om zelf onder­ti­tels te voorzien bij een vide­ofrag­ment. Dat kan hand­ig zijn bij taal­vakken, maar bijvoor­beeld ook ter onder­s­te­un­ing van buiten­landse studenten.

Je kunt dan bijvoor­beeld Engel­stal­ige onder­ti­tels voorzien bij een video die je graag aan de stu­den­ten wil tonen. Het is ook een mooie opdracht om stu­den­ten zelf een video te lat­en ondertitelen.

Je start met Dot­sub door een account aan te mak­en. Ver­vol­gens kun je zelf video’s opladen. De meest courante vide­o­for­mat­en wor­den door Dot­sub aan­vaard. Een video opladen doe je door een video te selecteren vanop je toes­tel, door de video te ver­slepen naar Dot­sub, of door een video te selecteren van je eigen videokanaal op Vimeo, YouTube of Drop­box. Ook een URL naar een videobe­stand wordt aanvaard.

Nadat je video is opge­laden (afhanke­lijk van de grootte kan dit even duren), start je met het aan­mak­en van de onder­ti­tels. Dat doe je door de tekst in te voeren in het veld en telkens de tijd­scode (begin-einde) mee te geven. Hou er reken­ing mee dat dit in het begin wat oefen­ing vraagt.

In de gratis ver­sie van Dot­sub kan je een onbeperkt aan­tal video’s opladen, maar is er een tijd­slim­i­et van 25 minuten per video.

Offi­ciële web­site

Video­tu­to­r­i­al (Engels)

32-facebook  32-twitter  32-googleplus

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.