Compressor

By in Inhoud op mei 22, 2014

Compressor.io is een krachtige online tool om de grootte van je beelden en foto’s drastisch te ver­min­deren zon­der de hoge kwaliteit van je beeld­ma­te­ri­aal te ver­liezen. Er is bij­na geen ver­schil te zien tussen voor en na compressie.

Compressor.io kan je beelden com­primeren en opti­malis­eren tot 90% van de orig­inele bestanden.  Het onder­s­te­unt 4 bestands­for­mat­en: jpeg, png, gif en svg en je kan kiezen tussen 2 soorten com­primeer­meth­o­d­en: ‘loss­less’ en ‘lossy’.  Meer info over com­primeren.  Via de tool kan je de orig­inele en gecom­primeerde bestanden vergelijken. De gecom­primeerde bestanden kun­nen gedown­load wor­den via Google Dri­ve of Dropbox.

Deze gratis online tool is zeer nut­tig voor het com­primeren van beelden voor web­sites, Pow­er­points, Prez­i’s, .… Het is alti­jd aan te raden de bestands­g­rootte van je doc­u­menten zo laag mogelijk te houden zodat up- en down­loads vlot verlopen.

web­site

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.