Biodigital logo

BioDigital 3D Human

By in Inhoud op januari 5, 2018

BioDig­i­tal 3D Human is een webap­pli­catie waarin je tal­loze anatomis­che mod­ellen kan bek­ijken. De meeste onderde­len zijn gratis en alles is ook raad­pleeg­baar via een mobile app voor Android en iOS. De appli­catie brengt ver­schil­lende col­lec­ties samen per the­ma. Zo kan je gemakke­lijk de juiste mod­ellen terugvin­den. Via BioDig­i­tal kan je deze mod­ellen ook aan­passen en embed­den op je web­site. Indi­en 3D-inter­ac­tie niet nodig is, kan je ook screen­shots mak­en van het resultaat.

Klik hieron­der om de 3D-inter­ac­tie te starten. Klik en sleep om de hand rond te draaien. Zoom om te ver­groten en gebruik de mid­del­ste muisk­lik om het mod­el te ver­slepen. Selecteer de ver­schil­lende onderde­len met een muisk­lik en bek­ijk de cor­recte naam.

 

Verder bevat BioDig­i­tal een zoek­ma­chine, fil­ters, dis­sec­tie, anno­taties, explod­ed view, rondlei­din­gen en doorsnedes. De weer­gave kan je aan­passen naar bijvoor­beeld X‑Ray om de mod­ellen beter te bekijken.
overzicht modellen

 

Links

Offi­ciële web­site
Film­p­je
App iOS / Android


 

Social media

32-facebook 32-twitter 32-googleplus 32-youtube-2

 


 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.