Aurasma

By in Virtual reality op april 5, 2017

Auras­ma is een aug­ment­ed real­i­ty (AR) app voor je tablet of smart­phone. Zow­el op de stu­dio-web­site als met de app kan je elke afbeeld­ing of vlak ele­ment (zoals een tijd­schrift of een hand­boek) omtov­eren tot een ‘aug­ment­ed real­i­ty track­er’. Wan­neer stu­den­ten de cam­era van hun gsm (met de app) over de ’track­er’ bewe­gen, komt er een door jou bepaalde video, afbeeld­ing, ani­matie of 3D mod­el tevoorschi­jn. Door de aug­ment­ed real­i­ty tech­nolo­gie kan elke stu­dent rond het object wan­de­len alsof het zich in de ruimte bevin­dt. Dit is erg inter­es­sant bij het leren over lichaams­de­len, geografis­che principes, his­torische objecten en chemis­che structuren.

Bek­ijk hier alvast een inspir­erend film­p­je over het ontstaan van Aurasma:

Links

Offi­ciële web­site
Engel­stal­ige uit­leg voor leerkracht­en
Video­tu­to­r­i­al

iOS / Android app


 

Social media

32-facebook 32-twitter  32-youtube-2

 


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.