Amara Editor

By in Inhoud, Instructie op september 27, 2016

Ama­ra is een gratis online tool om video’s te onder­tite­len. We ken­nen alle­maal het prob­leem van aantrekke­lijk beeld­ma­te­ri­aal waar de onder­titel­ing in de juiste taal ont­breekt. Ama­ra laat je video’s en ver­talin­gen upload­en. Daar­naast stelt het enkele toetsen­com­bi­naties ter beschikking om de juiste tekst op het juiste moment te lat­en ver­schi­j­nen. Eens de tim­ing goed zit, kan je de onder­titel­ing exporteren en gebruiken in je les.

Onder­titelin­gen kan je samen met je video upload­en op YouTube. Daar­naast is het ook mogelijk dit bestand te ope­nen in bijvoor­beeld VLC Media Play­er.

Web­site 

One thought on “Amara Editor

  1. Adrianus Vlasveld
    1

    Heb nog geen ervaring

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.