Twitter

By in Inhoud, Interactie, Samenwerken op maart 3, 2014

Twit­ter is een gratis inter­net­di­enst waarmee gebruik­ers korte bericht­jes van max­i­maal 140 tekens pub­liceren. Het is een soci­aal­netwerk­site waar­bij mensen op elka­ar kun­nen rea­geren en elka­ar kun­nen vol­gen. Ook kan je je grote held, arti­est, acteur enz vol­gen.

Het gebruik van Twit­ter heet twit­teren of tweet­en, dat tjilpen betekent. Het logo van Twit­ter is een vogelt­je. Twit­teren komt neer op in real time com­mu­niceren via een microwe­blog op een pc, gsm, smart­phone of andere mobiele appa­rat­en met een inter­ne­taansluit­ing. Door de com­bi­natie van webloggen met instant mes­sag­ing wordt het microblog­ging genoemd.

Web­site

Twit­ter in het onder­wi­js:

Ken­nis­del­ing

60 inspir­erende voor­beelden over twit­ter in de klas (in het Engels)

Twit­ter­aars in/over onder­wi­js

Een lijst van de meest gevol­gde per­so­n­en (mbt onder­wi­js) op twit­ter

50 Ways to Use Twit­ter in the Class­room 

10 Amaz­ing Ways For Teach­ers & Tutors To Use Twit­ter In Edu­ca­tion

Twit­ter in edu­ca­tion

32-twitter 32-facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.