Tricider

By in Beoordelen, Interactie, Samenwerken op januari 28, 2015

Tri­cider is een gratis online brain­storm tool. Verza­mel ideeën, geef je mening en stem, zo een­voudig werkt tri­cider.

Het is een tool waarmee je een vraag, een stelling, … voor­legt aan een bepaalde doel­groep. Iedereen kan dan op zijn/haar beurt ideeën toevoe­gen.  Op deze ideeën kan iedereen dan in de vorm van pro’s en contra’s zijn mening geven.  Tenslotte kan je ook voor elk idee stem­men.  Via deze pro­ce­dure komt het beste idee naar boven.

Je kan ook als docent een stelling poneren en ver­schil­lende ideeën of oplossin­gen voor een prob­leem zelf opsom­men. De stu­den­ten kun­nen dan via de pro’s en contra’s hun menin­gen over deze ideeën neer­schri­jven.

Je bent niet afhanke­lijk van een fysiek lokaal en het laat ook toe timide per­so­n­en aan het woord te lat­en.

Bij elk idee heb je ook de mogelijkheid om een foto of extra tekst bij te voe­gen. Je deelt je brain­storm­link via e-mail, Face­book, Twit­ter of LinkedIn.  Via embed­ding kan je je idee ook in je blog of web­site ver­w­erken. Elke brain­storm is gedurende een bepaalde tijd actief. Als admin kan je deze eind­da­tum aan­passen.

web­site

Stem, dis­cussieer en argu­menteer met tri­cider

Tri­cider FAQ en Blog

meer Tri­cider uit­leg uit Ned­er­land

32-googleplus 32-twitter 32-facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.