Storify is een online app of website die je in staat stelt om een verhaal te vertellen op basis van content uit sociale media.  De inhoud kan van verschillende sociale media komen: Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, … en kan zowel … Lees meer

Time­lineJs is een open source tool die je toe­laat visueel rijke inter­ac­tive tijdli­j­nen te maken. Je kan gewoon begin­nen vanuit een Google spread­sheet die je hebt gemaakt.  Via een gen­er­a­tor tool zet je de spread­sheet om in een tijdslijn. Via … Lees meer