Mindmeister

By in Inhoud, Interactie, Samenwerken op mei 22, 2014

Mind­meis­ter is een online tool om mindmaps te mak­en.  Mindmap­ping is een visuele tech­niek om je gedacht­en of denkpa­tro­nen weer te geven.  Zij geven duidelijk de hiërar­chie weer, tonen ver­ban­den tussen bepaalde onder­w­er­pen en stellen je in staat het gehele plaat­je gemakke­lijk te over­schouwen.  Dit maakt van een mindmap de ide­ale tool om com­plexe materie te pre­sen­teren aan der­den.

Mindmap­ping laat je toe vlug­ger te leren en effec­tiev­er te com­mu­niceren en te brain­stor­men.

Een mindmap is meestal rond 1 con­cept of the­ma gebouwd, weergegeven in het mid­den van een blan­co pag­i­na.  Vanaf hier wor­den ver­schil­lende asso­ci­aties gemaakt in de vorm van beelden, woor­den, zin­nen, … Grote ideeën wor­den direct ver­bon­den met het cen­trale con­cept, andere wor­den dan weer aan sub­the­mas gekop­peld.

Je kan 3 mindmaps mak­en met de gratis ver­sie van Mind­Meis­ter.

Overal beschikbaar

Alle web­browsers en zow­el Android als IOS toestellen wor­den onder­s­te­und.  Er is geen instal­latie nodig, alles gebeurt online. Geni­et van de hoog­ste vei­lighei­ds­stan­daards en van data encryp­tie.

Delen en samen­werken

Een deel van wat Mind­Meis­ter zo’n krachtig hulp­mid­del maakt is dat het is gebouwd en ont­wor­pen met een grote nadruk op samen­werk­ing. Dit betekent dat je niet alleen de mogelijkheid hebt om je eigen ideeën snel te ontwikke­len, maar je kunt ook snel je maps delen om te brain­stor­men en samen te werken met zoveel mensen als je nodig hebt, en dat alles in real time.

Bereik mensen via Facebook, Twitter, e-mail en publieke maps.

Er is nog nooit een gemakke­lijkere manier geweest om je gedacht­en en ideeën te delen met vrien­den, collega’s en de hele wereld. Prof­i­teer van de vele mogelijkhe­den van Mind­Meis­ter om snel je werk te kun­nen pro­moten en je werk te uiten voor iedereen, over­al, op elk moment.

Denk creatief

Mindmaps zijn de brain­storm­ing tools bij uit­stek:

1. Een mindmap mak­en is een per­fecte manier om ons brein te stim­uleren en zorgt voor een cre­atieve flow van ideeën.

2. Dankz­ij mindmaps kan je snel ideeën uitwerken en visu­alis­eren.

web­site

Cre­ate a mind map using Mind­meis­ter

8 cool things you can do with Mind­meis­ter

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.