iSpring Free

By in Begeleiden, Inhoud, Instructie op september 19, 2014

De Ispring tool is een Pow­er­Point plu­g­in. Door deze plu­g­in te installeren kri­jg je een aan­tal inter­es­sante opties die je kan gebruiken in je Pow­er­Point.

 • zet je Pow­er­Point om in een Flash pre­sen­tatie
 • zet je Pow­er­Point om in HTML5
 • onder­s­te­unt vol­gende mobiele plat­for­men:

  Android 3.x, 4.x
  iPad (iOS 5.x, 6.x, 7.x)
  Win­dows Phone 7.5, 8.x
  Win­dows RT

 • embed een YouTube film in je Pow­er­Point door sim­pel­weg een hyper­link toe te voe­gen.
 • maakt van je Pow­er­point een SCORM pakket dat je kan upload­en in de elek­tro­n­is­che leeromgev­ing.

 

web­site

 

32-twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.